Facebook

11 months ago
Tijdlijnfoto's

... vandaag in het nieuws (LC) - Middelsee, de nieuwe stadsuitbreiding ten zuiden van de huidige Hendrik Algraweg krijgt een stads aanzien. Dit in tegenstelling tot de buurtschappen in De Zuidlanden. ... See more

11 months ago
Tijdlijnfoto's

Fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad gestremd - Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 maart (4 weken!) wordt er gewerkt aan de fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad. Dit is het fietspad aan de ... See more

11 months ago
IJsbaan Goutum

Na 5 jaar is de ijsbaan in Goutum eindelijk weer open! Het ijs is prachtig en de chocomel smaakt weer als vanouds. En als u er morgen toch bent (vanaf 10 uur tot misschien wel 's-avonds), feliciteer ... See more

Ijsbaan vanavond gesloten.

Morgen geopend voor iedereen vanaf CA. 10 uur.

Zoals het nu lijkt de hele dag, dus ook 's avonds!

12 months ago
Tijdlijnfoto's

Tsjomme Wiardapaad wordt Legedyk - Op 6 februari jl. heeft B&W van de Gemeente Leeuwarden op advies van Commissie Naamgeving besloten de benaming van het fietspad Tsjomme Wiardapaad (van De Kûle ... See more

12 months ago
Foto's uit het bericht van Dorpsbelang Goutum

Dit weekend kunt u Diggelfjoer 'Februari 2018' in de brievenbus verwachten, als u lid bent natuurlijk. Het lijkt wel dat er iedere maand meer kopij wordt aangeleverd. Dit keer weer 50 pagina's met ... See more

1 year ago
Tijdlijnfoto's

Wethouder trapt 'Samen gaan we groener' af - Donderdag 8 februari was Dorpsbelang te gast bij de Inspiratiemiddag 'Samen gaan we groener' in de Koperen Tuin. Wethouder Herwil van Gelder opende de ... See more

1 year ago
Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen - Doarpswurk

Bijna dagelijks krijgen we als Dorpsbelang uitnodigingen voor bijeenkomsten en initiatieven. Als bestuur maken we hierin keuzes. Soms missen we daarom iets wat toch wel interessant voor ons dorp is. ... See more

Save the date: donderdag 22 maart Inspiratiebijeenkomst Zorgzame dorpen! Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen ... See more

1 year ago
Tijdlijnfoto's

Bewoners aan de Tearnserdyk schrikken van reclamezuilen - Donderdag hingen aan vier lantaarnpalen aan de Tearnserdyk ineens reclamezuilen. Meteen na de plaatsing ontvingen we als Dorpsbelang de ... See more

1 year ago

Dorpsbelang Goutum is op zoek naar een dorpsgenoot die met een GoPro (of vergelijkbaar) een opname kan maken en bewerken van een fietstocht in het donker vanaf de Verlengde Schrans, door de tunnel, ... See more

1 year ago
Tijdlijnfoto's

Lantaarnpalen Goutum Noord worden LED - Is het u wel eens opgevallen dat alle straten in Goutum Noord een lantaarnpaal hebben die qua vorm gelijk is, maar per straat een verschillende karakteristieke ... See more

« 6 of 24 »