Inleveren kopij voor diggelfjoer

LET OP! Inleveren kopij voor het aprilnummer tot 15 april 2017. Dit kan via email: redactiediggelfjoer@goutum.info of via redactieadres: Brédyk 99 te Goutum.

Uitnodiging dorpsconferentie/Algemene Ledenvergadering

Hierbij  wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie / Algemene Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op: Dinsdag 18 april 2017 aanvang 20.00 in het dorpshuis Ien en Mien. De agenda voor deze vergadering is als volgt: Opening Verslag van de vergadering van 26 april 2016 Verslag van de activiteiten en financiën Verslag van de kascommissie Benoeming van een lid van de…

Lees meer Read More

Polder molen aan de Hounsdyk in gevaar

Op korte termijn wordt een fietspad van buurtschap “De Klamp” naar “Wiarda” aangelegd. Het plan is om het fietspad om het poldertje heen te leggen, zie de schets hieronder. Dat is prima! Mooi zelfs, temeer nu er voorzieningen bij komen, zoals bankjes en er is best veel te zien! Maar let op! Er is beslist ook kans, dat dit fietspad…

Lees meer Read More

Wethouder Friso Douwstra op bezoek bij Dorpsbelang

Wethouder Friso Douwstra en dorpenmanager Anja Reus hebben vanavond een bezoek gebracht aan het bestuur van Dorpsbelang Goutum. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en het dorp Goutum leren kennen. Friso Douwstra is na het vertrek van wethouder Thea Koster het bestuurlijk contact geworden voor ons als dorpsbelang. Hoe leer je als wethouder het dorp Goutum beter kennen dan hier op…

Lees meer Read More

Goutum oan it wetter

… een inrichtingsvisie voor Dorpskern Goutum (Van: Hans de Vries, Dorpsbelang Goutum) Afgelopen jaar is in opdracht van Dorpsbelang Goutum gewerkt aan een visie op een verbeterde inrichting van het (plan)gebied Dorpskern Goutum. On-derstaande afbeelding geeft de grenzen van het beschouwde gebied. Het gebied wordt begrensd door de Wergeasterdyk, de Wirdumervaart en aan de noordkant door het fietspad Langpaad. Aan…

Lees meer Read More

Hoe stemde de mensen in Goutum

Voor de NOS verzamelde de Politieke Academie de afgelopen weken de verkiezingsuitslagen van alle 9357 stembureaus in alle 388 gemeenten. Bekijk hieronder de verkiezingsuitslag van het stembureau bij Ien en Mien in Goutum. Grootste partij bij deze stemlocatie: VVD VVD: 24,9% PVV: 7,2% CDA: 13,4% D66: 14,4% GroenLinks: 8,8% SP: 6,4% PvdA: 12,3% ChristenUnie: 3,7% PvdD: 2,5% 50Plus: 2,9% Denk:…

Lees meer Read More

Agneskerk dingt mee voor een project van underdetoer

De Agneskerk in Goutum dingt mee met deelname aan een project van underdetoer.nl Dit is een project van de Culturele Hoofdstad 2018. Het hertje uit het bekende Cambuurlogo zit ook in het wapen van de Cammingha’s; op een rouwbord aan de muur van de Agneskerk staat dit wapen afgebeeld. Nu maar hopen dat de initiatiefnemers beloond worden met een uitverkiezing…

Lees meer Read More

Gezocht: vrijwilliger voor coördinator oud papier

U weet het allemaal wel: het oud papier wordt periodiek opgehaald door Omrin en vrijwilligers van de buurten en de verenigingen die de opbrengst hiervan verdelen. Deze opbrengst wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten van deze buurten en verenigingen; dit kan zijn buurtbarbecue, een nieuwjaarsbijeenkomst, activiteit voor het dorpsfeest, etc. etc. Letterlijk een mooie recycle-activiteit die de gemeenschapszin ten goede…

Lees meer Read More

Gratis Leeuwarden Vrij-Baan bustour

Op vrijdag 31 maart kunt u mee met de gratis Vrij-Baan bustour om 11:00 uur, 13.00 uur of 15.00 uur. Onderweg vertelt een medewerker van Vrij-Baan alle ins en outs van de circa 40 projecten. Inwoners uit Leeuwarden en omliggende dorpen kunnen gebruik maken van de bustours om kennis te maken met de projecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Wilt u mee?…

Lees meer Read More

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com