… vandaag in het nieuws (LC +video)

Burgemeester Sybrand Buma begonnen aan kennismakingsronde langs dorpen en wijken Burgemeester Sybrand Buma is vandaag begonnen aan zijn kennismakingsronde langs dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden. De aftrap vond plaats in Huizum-Oost. Ook bezocht Buma Goutum. De laatste bestemming is op 18 oktober in Miedum-Snakkeburen. Bij de bezoekjes zijn niet alleen dorpsbelangen en wijkpanels welkom. Ook alle andere organisaties…

Lees meer Read More

Burgemeester Buma bezoekt Goutum

Vandaag heeft onze nieuwe burgemeester Sybrand Buma een kennismakingsbezoek gebracht aan een aantal dorpen en wijken in Leeuwarden Zuid. Per boot werd de hele route afgelegd en eindigde bij de aanlegsteiger naast de ijsbaan. Johannes Osinga en Hans de Vries hebben Buma vanaf de Dorpskerk van Huizum vergezeld op deze bijzonder zonnige dag. Onderweg is de burgemeester bijgepraat over al…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Haar voor Elkaar heeft al 200 pruiken in depot De Friese stichting Haar voor Elkaar uit Goutum zamelt gebruikte haarwerken in en leent ze vervolgens weer kosteloos uit aan mensen die er eentje nodig hebben. Wie bijvoorbeeld chemotherapie krijgt en geen geld heeft om zelf een pruik aan te schaffen kan bij de organisatie terecht. Gebruikte haarwerken kunnen prima een…

Lees meer Read More

Een unieke kans, Goutum als pilotdorp! En uw kans om mee te bepalen!

Wat speelt er? Goutum is één van de twee dorpen/wijken in Leeuwarden die door de gemeente is aangewezen als pilot voor verduurzaming! Dit is een unieke kans voor alle inwoners om met ondersteuning van professionele partijen mee te werken aan een eigen uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is tweeledig. Ten eerste is deze er op gericht hoe we samen aan de slag…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Nieuwe weg tussen Zuidlanden en Middelsee De gemeente Leeuwarden hoopt de Sudertrimdielsdyk bij Goutum-Súd zo snel mogelijk door te trekken naar de westzijde van de Overijsselselaan, richting Barrahûs en Middelsee. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. De bestaande aansluiting achter de Lidl bij Goutum-Súden wordt dan een echt kruispunt, met aansluiting op…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Hendrik Algraweg in Leeuwarden na volgende week definitief gesloten Nog een kleine week, dan is de Hendrik Algraweg in Leeuwarden definitief gesloten. Vanaf vrijdagavond 20.00 uur kan er geen verkeer meer over de weg, die dicht gaat tussen de aansluiting van het Fries Landbouwmuseum aan de Overijsselselaan tot de rotonde bij de Newtonlaan. Na de afsluiting kunnen de werkzaamheden voor…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Oplossing voor leerlingsoverschot Goutum: kinderopvang en basisschool gaan ruimten delen De gemeente Leeuwarden heeft een oplossing aangedragen voor het ruimteprobleem bij de Wiardaskoalle in Goutum. Dit is in samenspraak met schoolbestuur Proloog en Sinne kinderopvang gedaan. De school is berekend op 225 leerlingen, maar heeft er al enige tijd 275. Bovendien is er op dit moment een leerlingenstop. Op de…

Lees meer Read More

UPDATE – Deel 2 aanleg watercirculatieplan gestart

Voor het Dorpsfeest is Loonbedrijf Bergsma uit Teerns in opdracht van Dorpsbelang, Wetterskip Fryslân en de gemeente gestart met het graven van een watergang tussen de ijsbaan en de tuinen van De Buorren (achter de school). Nu de ijsbaan weer vrij is van tenten en rijplaten wordt er door de ijsbaan, achter De Kûle een sleuf gegraven. In deze sleuf…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws

Fries Museum krijgt 17de-eeuwse glas-in-lood ramen Dankzij een schenking heeft het Fries Museum twee glas-in-lood ramen toegevoegd aan zijn collectie. De 17de-eeuwse ramen zijn afkomstig uit Wiarda State in Goutum. Op de ramen zijn de namen en familiewapens van Bauck van Eminga en Aelcke van Galama te zien. Eeuwenlang hebben op Wiarda State belangrijke Friese families gewoond. In 1882 werd…

Lees meer Read More