Waterweg naar Dorpsplein wordt gebaggerd

De gemeente is van plan zeer binnenkort te beginnen met het uitdiepen van de waterweg die ligt achter De Pleats, Oer de Feart en De Tolve en eindigt bij het toegangsbruggetje naar de ijsbaan. Tegelijk wordt de beschoeiing gedeeltelijk vervangen en de oever aangepast. De waterweg wordt waar nodig uitgediept tot 1,20 meter. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit, de waterafvoer…

Lees meer Read More

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Vandaag mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en de leden van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. U kunt vandaag stemmen tussen 07.30 en 21.00 uur in het Dorpshuis Ien en Mien. Het adres is Buorren 13A in Goutum. Weet u nog niet op wie u gaat stemmen ga dan naar de stemwijzer.

(Grof) Tuinafval is weer in te leveren

Omrin biedt ook dit jaar, in samenwerking met de gemeente en Dorpsbelang, weer de mogelijkheid om op twee zaterdagen uw vrijkomend grof tuinafval aan te bieden. De containers staan weer op het parkeerterrein bij de tennisbanen en het korfbal-/kaatsveld. Vrijwilligers van Dorpsbelang zetten de containers om 11 uur open en sluiten deze om 17 uur. U kunt dan uw tuinafval…

Lees meer Read More

De houten bloembakken zijn vervangen door kunststof

De houten bloembakken op De Buorren en de Tearnserdyk zijn vervangen door mooie kunststof exemplaren. Drie jaar geleden is een pakket aan maatregelen genomen om de snelheid en het sluipverkeer hier te beperken. Toen is de afspraak gemaakt dat Dorpsbelang gedurende drie jaar een proef zou doen met bloembakken. Voor Dorpsbelang is de proef geslaagd. De bloembakken dragen zeker bij…

Lees meer Read More

Zomaar een moment … in Goutum (Oer de Feart)

Wist u dat al het groen in Goutum maar door een kleine ploeg super gemotiveerde medewerkers van de gemeente wordt onderhouden? Het met de hand snoeien van al het groen is vandaag de dag onbetaalbaar geworden, dus wordt er op plekken waar het kan ook machinaal gesnoeid. Op het moment misschien minder mooi, maar na een paar weken hetzelfde resultaat.

Kopers De Klamp in Leeuwarden schrikken: ‘open weiland’ toch bebouwd

Niet alleen woonarkbewoners, maar ook kopers van de kavels in het nieuwe wijkje De Klamp zijn geschrokken van het Leeuwarder plannen voor Unia. Eerder deze maand presenteerden burgemeester en wethouders de uitwerking van Unia, een wijkje aan de uiterste zuidzijde van stadsdeel De Zuidlanden, tegen de Wâldwei aan. In hetzelfde plan valt ook iets te lezen over De Trijehoeke, een…

Lees meer Read More

Nieuw speeltoestel in bestelling

Eind maart wordt dit nieuwe speeltoestel geplaatst in de ‘centrale’ speeltuin aan het Langpaad. In de nazomer van 2018 was het grote speelobject met spectaculaire glijbaan en touwbrug in eens verdwenen. Het speeltoestel werd afgekeurd en was niet meer op te knappen. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de winterperiode gebruikt om een nieuw passend speeltoestel te vinden.…

Lees meer Read More

Heeft u iets te melden over de openbare ruimte?

Meldingen openbare ruimte Heeft u een iets te melden of heeft u een klacht over uw woonomgeving, dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente (zie afbeelding). Iedere klacht of melding is voor de gemeente belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Meldt niet te lang met melden, doe het zo snel…

Lees meer Read More

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com