Een unieke kans, Goutum als pilotdorp! En uw kans om mee te bepalen!

Wat speelt er? Goutum is één van de twee dorpen/wijken in Leeuwarden die door de gemeente is aangewezen als pilot voor verduurzaming! Dit is een unieke kans voor alle inwoners om met ondersteuning van professionele partijen mee te werken aan een eigen uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is tweeledig. Ten eerste is deze er op gericht hoe we samen aan de slag…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Nieuwe weg tussen Zuidlanden en Middelsee De gemeente Leeuwarden hoopt de Sudertrimdielsdyk bij Goutum-Súd zo snel mogelijk door te trekken naar de westzijde van de Overijsselselaan, richting Barrahûs en Middelsee. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. De bestaande aansluiting achter de Lidl bij Goutum-Súden wordt dan een echt kruispunt, met aansluiting op…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Hendrik Algraweg in Leeuwarden na volgende week definitief gesloten Nog een kleine week, dan is de Hendrik Algraweg in Leeuwarden definitief gesloten. Vanaf vrijdagavond 20.00 uur kan er geen verkeer meer over de weg, die dicht gaat tussen de aansluiting van het Fries Landbouwmuseum aan de Overijsselselaan tot de rotonde bij de Newtonlaan. Na de afsluiting kunnen de werkzaamheden voor…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Oplossing voor leerlingsoverschot Goutum: kinderopvang en basisschool gaan ruimten delen De gemeente Leeuwarden heeft een oplossing aangedragen voor het ruimteprobleem bij de Wiardaskoalle in Goutum. Dit is in samenspraak met schoolbestuur Proloog en Sinne kinderopvang gedaan. De school is berekend op 225 leerlingen, maar heeft er al enige tijd 275. Bovendien is er op dit moment een leerlingenstop. Op de…

Lees meer Read More

UPDATE – Deel 2 aanleg watercirculatieplan gestart

Voor het Dorpsfeest is Loonbedrijf Bergsma uit Teerns in opdracht van Dorpsbelang, Wetterskip Fryslân en de gemeente gestart met het graven van een watergang tussen de ijsbaan en de tuinen van De Buorren (achter de school). Nu de ijsbaan weer vrij is van tenten en rijplaten wordt er door de ijsbaan, achter De Kûle een sleuf gegraven. In deze sleuf…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws

Fries Museum krijgt 17de-eeuwse glas-in-lood ramen Dankzij een schenking heeft het Fries Museum twee glas-in-lood ramen toegevoegd aan zijn collectie. De 17de-eeuwse ramen zijn afkomstig uit Wiarda State in Goutum. Op de ramen zijn de namen en familiewapens van Bauck van Eminga en Aelcke van Galama te zien. Eeuwenlang hebben op Wiarda State belangrijke Friese families gewoond. In 1882 werd…

Lees meer Read More

Goutum verbindt twee watergangen

Loonbedrijf Bergsma is deze week in opdracht van het dorp begonnen met het graven van een watergang en een lange duiker, zodat twee watergangen worden verbonden. Hiermee ontstaat meer doorstroming. In 2016 is vastgesteld dat de waterkwaliteit in het dorp sterk wordt beïnvloed door een grote riooloverstort midden in het dorp. Omdat de overstort niet verplaatst kan worden heeft Dorpsbelang…

Lees meer Read More

De herontdekker van de knikkende vogelmelk in Goutum

Geert de Vries heeft in Goutum een paradijsje rond zijn huis: een tuin met een biodiversiteit waar je u tegen zegt. Stinzenflora heeft zijn passie. De knikkende vogelmelk bracht hem aan het diner met de Wiarda-adel. In de tuin ligt een paartje wilde eenden te soezen in het voorjaarszonnetje. Wat ze er te zoeken hebben is een raadsel, want er…

Lees meer Read More

Overbevolking basisscholen Goutum en Techum wordt aangepakt

De gemeente Leeuwarden en scholenkoepel Proloog pakken de scholennood in Goutum en Techum aan. Er komt meer ruimte voor leerlingen. De Wiardaskoalle in Goutum wordt intern verbouwd om het grote aantal leerlingen op te vangen. Dat meldt de gemeente in antwoord op vragen van Lijst058. Ouders trokken onlangs aan de bel, nadat de gemeente in eerste instantie aangaf dat leerlingen…

Lees meer Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com