Nieuw speeltoestel in bestelling

Eind maart wordt dit nieuwe speeltoestel geplaatst in de ‘centrale’ speeltuin aan het Langpaad. In de nazomer van 2018 was het grote speelobject met spectaculaire glijbaan en touwbrug in eens verdwenen. Het speeltoestel werd afgekeurd en was niet meer op te knappen. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de winterperiode gebruikt om een nieuw passend speeltoestel te vinden.…

Lees meer Read More

Heeft u iets te melden over de openbare ruimte?

Meldingen openbare ruimte Heeft u een iets te melden of heeft u een klacht over uw woonomgeving, dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente (zie afbeelding). Iedere klacht of melding is voor de gemeente belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Meldt niet te lang met melden, doe het zo snel…

Lees meer Read More

Mienskipfonds, iets voor u en ons dorp?

Leeuwarden heeft een Mienskipfonds. Heeft u een idee om de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipfonds om een bijdrage vragen. Dorpsbelang kan u hierin adviseren. Zie www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds. Een onafhankelijke jury, de tafel van acht, beoordeelt maandelijks de aanvragen en honoreert deze of keurt ze (deels) af. Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn: de…

Lees meer Read More

Veertig deuren los bij ‘witte voetjesactie’

Politie Leeuwarden heeft dinsdagavond een zgn. witte voetjesactie gehouden in Grou en Goutum (foto). In beide dorpen werden totaal bij 40 woningen open deuren aangetroffen. Hier werden de papieren voetjes, met daarop preventietips, achtergelaten. De politie hield de actie samen met Toezicht Leeuwarden. (bron & foto: degrouster.nl)

Heel Goutum bedekt onder een laag sneeuw

Het heeft gisteren flink gesneeuwd. Op veel plaatsen ligt meer dan 5cm sneeuw. Heeft u foto’s van de sneeuw die zijn gemaakt in Goutum, stuur die dan naar dorpsbelanggoutum@gmail.com Vermeld u naam en in welke straat de foto is gemaakt en dan zetten wij die op de site. Onze hartelijke dank alvast! Ate van der Meer – De Tolve Gudi Smiers…

Lees meer Read More

5 aanhoudingen tijdens oud en nieuw in Goutum

In Goutum zijn vijf jongeren van 15, 16, tweemaal 18 en 21 jaar aangehouden voor openlijke geweldpleging. De vijf reden in een auto over de Buorren en reden bijna iemand omver. Er ontstond een ruzie, waarbij een 19-jarige Leeuwarder gewond raakte aan zijn hoofd. Het vijftal, afkomstig uit Leeuwarden, zit vast.

Kerstbomenactie IKC Wiarda, woensdag 9 Januari

Ook dit jaar verzamelen de kinderen van de Wiardaskoalle weer alle kerstbomen in. Als uw kerstboom voor woensdag 9 januari bij de weg ligt, dan is de kans groot dat de kerstboom snel is opgehaald. De verzamelde bomen worden op woensdagmiddag 9 januari door de kinderen naar het parkeerterrein bij de school en het dorpsplein gebracht. Voor iedere ingeleverde boom…

Lees meer Read More

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com