De houten bloembakken zijn vervangen door kunststof

De houten bloembakken op De Buorren en de Tearnserdyk zijn vervangen door mooie kunststof exemplaren. Drie jaar geleden is een pakket aan maatregelen genomen om de snelheid en het sluipverkeer hier te beperken. Toen is de afspraak gemaakt dat Dorpsbelang gedurende drie jaar een proef zou doen met bloembakken. Voor Dorpsbelang is de proef geslaagd. De bloembakken dragen zeker bij…

Lees meer Read More

Zomaar een moment … in Goutum (Oer de Feart)

Wist u dat al het groen in Goutum maar door een kleine ploeg super gemotiveerde medewerkers van de gemeente wordt onderhouden? Het met de hand snoeien van al het groen is vandaag de dag onbetaalbaar geworden, dus wordt er op plekken waar het kan ook machinaal gesnoeid. Op het moment misschien minder mooi, maar na een paar weken hetzelfde resultaat.

Kopers De Klamp in Leeuwarden schrikken: ‘open weiland’ toch bebouwd

Niet alleen woonarkbewoners, maar ook kopers van de kavels in het nieuwe wijkje De Klamp zijn geschrokken van het Leeuwarder plannen voor Unia. Eerder deze maand presenteerden burgemeester en wethouders de uitwerking van Unia, een wijkje aan de uiterste zuidzijde van stadsdeel De Zuidlanden, tegen de Wâldwei aan. In hetzelfde plan valt ook iets te lezen over De Trijehoeke, een…

Lees meer Read More

Nieuw speeltoestel in bestelling

Eind maart wordt dit nieuwe speeltoestel geplaatst in de ‘centrale’ speeltuin aan het Langpaad. In de nazomer van 2018 was het grote speelobject met spectaculaire glijbaan en touwbrug in eens verdwenen. Het speeltoestel werd afgekeurd en was niet meer op te knappen. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de winterperiode gebruikt om een nieuw passend speeltoestel te vinden.…

Lees meer Read More

Heeft u iets te melden over de openbare ruimte?

Meldingen openbare ruimte Heeft u een iets te melden of heeft u een klacht over uw woonomgeving, dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente (zie afbeelding). Iedere klacht of melding is voor de gemeente belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Meldt niet te lang met melden, doe het zo snel…

Lees meer Read More

Mienskipfonds, iets voor u en ons dorp?

Leeuwarden heeft een Mienskipfonds. Heeft u een idee om de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipfonds om een bijdrage vragen. Dorpsbelang kan u hierin adviseren. Zie www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds. Een onafhankelijke jury, de tafel van acht, beoordeelt maandelijks de aanvragen en honoreert deze of keurt ze (deels) af. Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn: de…

Lees meer Read More

Veertig deuren los bij ‘witte voetjesactie’

Politie Leeuwarden heeft dinsdagavond een zgn. witte voetjesactie gehouden in Grou en Goutum (foto). In beide dorpen werden totaal bij 40 woningen open deuren aangetroffen. Hier werden de papieren voetjes, met daarop preventietips, achtergelaten. De politie hield de actie samen met Toezicht Leeuwarden. (bron & foto: degrouster.nl)

Heel Goutum bedekt onder een laag sneeuw

Het heeft gisteren flink gesneeuwd. Op veel plaatsen ligt meer dan 5cm sneeuw. Heeft u foto’s van de sneeuw die zijn gemaakt in Goutum, stuur die dan naar dorpsbelanggoutum@gmail.com Vermeld u naam en in welke straat de foto is gemaakt en dan zetten wij die op de site. Onze hartelijke dank alvast! Ate van der Meer – De Tolve Gudi Smiers…

Lees meer Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com