Kunstwerk In Progress

Al een tijdje liep het Dorpsbelang rond met het idee om de rotonde aan de Tearnserdyk een make-over te geven. Al redelijk snel kwam het idee om ook op deze rotonde een kunstwerk te realiseren. Zo creëer je synergie bij de beide ingangsroutes van het dorp Goutum. Sinds januari jl. zijn we met dit idee aan de slag gegaan. Dit…

Lees meer Read More

Tuinafval containers

In samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum, staan er ook dit jaar weer in oktober een tweetal rode containers. Hier heeft u weer de gelegenheid om vrijkomend grof tuinafval aan te bieden. Voor de inzameling worden op de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin containers op de toegangsweg naar het korfbalterrein neergezet: Zaterdag 7 oktober 2017 Zaterdag 14 oktober…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

De McDonalds in Goutum bereidt uit in oppervlak en parkeerruimte. Naar verwachting zullen de bezoekersaantallen stijgen naar 1.500 bezoekers per dag. Dit vraagt veel logistieke uitdagingen, ook om een goede buur in de omgeving te zijn en te blijven. Als Dorpsbelang vertrouwen we hier op.

Feestelijke Opening Vis- en Aanlegsteiger Goutum

Dorpsbelang Goutum en IJsclub Goutum hebben afgelopen vrijdag (dd. 15 september) onder grote belangstelling een vis- en aanlegsteiger in gebruik genomen. De steiger is geplaatst midden in het dorp, tegen de ijsbaan en het dorpsplein. Twee vrijwilligers van de ijsclub, Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra, hebben hard gewerkt om de steiger op tijd klaar te krijgen. Hiermee is het eerste…

Lees meer Read More

IKC Wiarda organiseert jaarlijkse wandeltocht

Op vrijdag 29 september organiseert de Oudervereniging IKC Wiarda (Wiardaskoalle) haar jaarlijkse wandeltocht. Alle kinderen uit Goutum zijn van harte uitgenodigd om aan deze tocht deel te nemen. Ook kinderen die naar één van de basisscholen in Techum gaan zijn welkom! De wandelafstanden zijn 5 of 10 km. Opgave kan via de school op vr. 22/9 of ma. 25/9 om…

Lees meer Read More

Eerste herfststorm van het jaar

De eerste herfststorm van het jaar is het feit. Heeft u foto’s van de storm die zijn gemaakt in Goutum, stuur die dan naar dorpsbelanggoutum@gmail.com Vermeld u naam en in welke straat de foto is gemaakt en dan zetten wij die op de site. Onze hartelijke dank alvast! Hans de Vries – Oer de feart Bauke Dijk -Boksumerdyk Sandra Neef…

Lees meer Read More

Geschiedenis van Goutum

Dit weekend was het Open Monumentendag. Wist u dat Goutum ook een aantal bijzondere monumenten heeft? Wat dacht u van: de Agneskerk, het Brandspuithuisje aan de Buorren, de boerderijen aan het Heechhiem en in het Goutumer Nieuwland, het pompstations van de waterleiding aan de Overijsselselaan Op de website staat nog meer geschiedenis beschreven over Goutum. Wilt u daar meer over…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (Huis-aan-Huis)

Goutum is een vereniging rijker. Na 70 jaar te hebben gedamd in Tivoli ‘verhuist’ Damclub Huizum nu naar ons dorpshuis Ien en Mien. Damt u wel eens en wilt u dat wel eens in competitieverband doen? De vereniging nodigt Goutumers van harte uit. Aanmelden kan via sanagel@planet.nl of 06-33708991.

Goutum neemt vis- en aanlegsteiger 15 sept. in gebruik

De afgelopen weken is door Loonbedrijf Bergsma uit Teerns en de vrijwilligers Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra hard gewerkt aan de realisatie van een vis- en aanlegsteiger in Goutum. De steiger is geplaatst langs de ijsbaan in Goutum en is het eerste gerealiseerde project wat genoemd staat in het onlangs door Dorpsbelang gepresenteerde Water- en Landschapsplan. Op vrijdagmiddag 15 september…

Lees meer Read More

De Leeuwarder Badminton Club nodigt u uit

De Leeuwarder Badminton Club speelt vanaf 1 september weer elke vrijdagavond badminton in de Wiardahal in Goutum (Blauw Wit), zowel voor jeugd vanaf 6 jaar (van 19.30 tot 20.30 uur) als voor recreanten van 19.30 tot 21.30 uur, die de sport op alle niveaus willen leren of goed willen spelen. De club nodigt alle Goutumers uit om een keer te kijken en mee…

Lees meer Read More

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com