Dorpsgenoten melden zich voor canoncommissie

Eind januari hebben we in Diggelfjoer en op Facebook een oproep geplaatst om te peilen over er interesse is om in Goutum een canoncommissie te vormen. Deze commissie houdt zich met de vastlegging en het toegankelijk maken van de geschiedenis van Goutum. Vier enthousiaste dorpsgenoten hebben hun interesse getoond en zijn onlangs voor het eerst bijeen geweest. Een canon geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen…

Lees meer Read More

Raadgevend referendum voor de Wiv

Op woensdag 21 maart 2018 vindt het raadgevend referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Bij het referendum stemt u ‘voor’ of ‘tegen’ op de vraag: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?’ De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat…

Lees meer Read More

Tuinafval is weer aan te bieden

Vrijwilligers van Dorpsbelang Goutum zetten op 17 en 24 maart weer de containers voor u open van 11 tot 17 uur. U kunt dan uw tuinafval dan weer in de containers storten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden.

Youtube kanaal van Dorpsbelang Goutum

Wist u dat dorpsbelang zijn eigen Youtube kanaal heeft? Hier komen leuke en interessante video’s op te staan, die over ons dorp gaan. U kunt dit kanaal volgen en zo bent u altijd op de hoogte van de nieuwste video’s. Heeft u leuke ideeën of suggesties neem dan contact met ons op.

… vandaag in het nieuws (LC)

Middelsee, de nieuwe stadsuitbreiding ten zuiden van de huidige Hendrik Algraweg krijgt een stads aanzien. Dit in tegenstelling tot de buurtschappen in De Zuidlanden. In 2030 moet de nieuwe wijk zo’n 2.800 woningen tellen. In 2020 gaat de bouw naar verwachting van start. Dit jaar begint het bouwrijp maken. Het hart van Middelsee wordt een nieuwe vaart die het Alddjip,…

Lees meer Read More

Fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad gestremd

Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 maart (4 weken!) wordt er gewerkt aan de fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad. Dit is het fietspad aan de zuidkant van het Van Harinxmakanaal. De paden worden geschikt gemaakt voor calamiteitenverkeer en worden voorzien van een nieuw laag asfalt. Daarom zijn de paden tijdens deze periode niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De omleidingsroute staat met borden…

Lees meer Read More

Tsjomme Wiardapaad wordt Hegedyk

Op  6 februari jl. heeft B&W van de Gemeente Leeuwarden op advies van Commissie Naamgeving besloten de benaming van het fietspad Tsjomme Wiardapaad (van De Kûle tot aan de Jonkersleane) te wijzigen naar Legedyk, dezelfde naam als ook het pad tot aan het Van Harinxmakanaal. Gelukkig blijft de naam Tsjomme Wiardapaad verbonden aan Goutum. Het voetpad langs De Haven, door de Heemtuin, tot aan de Tearnserdyk krijgt deze naam. Binnenkort kunt u nieuwe…

Lees meer Read More

Wethouder trapt ‘Samen gaan we groener’ af

Donderdag 8 februari was Dorpsbelang te gast bij de Inspiratiemiddag ‘Samen gaan we groener’ in de Koperen Tuin. Wethouder Herwil van Gelder opende de middag en benadrukte tijdens de aftrap het belang van een groene leefomgeving en dat je dat bereikt door samen te werken. Dit jaar gaat de gemeente Leeuwarden onder de noemer van Operatie Steenbreek aan de slag…

Lees meer Read More

Bewoners aan de Tearnserdyk schrikken van reclamezuilen

Donderdag hingen aan vier lantaarnpalen aan de Tearnserdyk ineens reclamezuilen. Meteen na de plaatsing ontvingen we als Dorpsbelang de eerste klachten en zijn we de volgende morgen zelf wezen kijken. In inderdaad het was geen kijk gelijk. Dit weekend hebben we de gemeente nog gevraagd of dit de feitelijke uitwerking was van het in 2015 vastgestelde reclamebeleid ‘Oog voor reclame’. Maar gelukkig kregen…

Lees meer Read More

Lantaarnpalen Goutum Noord worden LED

Is het u wel eens opgevallen dat alle straten in Goutum Noord een lantaarnpaal hebben die qua vorm gelijk is, maar per straat een verschillende karakteristieke gekleurde bollamp hebben? Omdat deze lampen niet meer te krijgen zijn, worden in 2018 alle lantaarnpalen vervangen en krijgen deze een armatuur met LED verlichting. Dit bericht kregen we vandaag te horen van de gemeente. Dit past…

Lees meer Read More

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com