… vandaag in het nieuws (LC)

Middelsee, de nieuwe stadsuitbreiding ten zuiden van de huidige Hendrik Algraweg krijgt een stads aanzien. Dit in tegenstelling tot de buurtschappen in De Zuidlanden. In 2030 moet de nieuwe wijk zo’n 2.800 woningen tellen. In 2020 gaat de bouw naar verwachting van start. Dit jaar begint het bouwrijp maken. Het hart van Middelsee wordt een nieuwe vaart die het Alddjip,…

Lees meer Read More

Fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad gestremd

Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 maart (4 weken!) wordt er gewerkt aan de fietspaden Himpenserdyk en Stripepaad. Dit is het fietspad aan de zuidkant van het Van Harinxmakanaal. De paden worden geschikt gemaakt voor calamiteitenverkeer en worden voorzien van een nieuw laag asfalt. Daarom zijn de paden tijdens deze periode niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De omleidingsroute staat met borden…

Lees meer Read More

Tsjomme Wiardapaad wordt Hegedyk

Op  6 februari jl. heeft B&W van de Gemeente Leeuwarden op advies van Commissie Naamgeving besloten de benaming van het fietspad Tsjomme Wiardapaad (van De Kûle tot aan de Jonkersleane) te wijzigen naar Legedyk, dezelfde naam als ook het pad tot aan het Van Harinxmakanaal. Gelukkig blijft de naam Tsjomme Wiardapaad verbonden aan Goutum. Het voetpad langs De Haven, door de Heemtuin, tot aan de Tearnserdyk krijgt deze naam. Binnenkort kunt u nieuwe…

Lees meer Read More

Wethouder trapt ‘Samen gaan we groener’ af

Donderdag 8 februari was Dorpsbelang te gast bij de Inspiratiemiddag ‘Samen gaan we groener’ in de Koperen Tuin. Wethouder Herwil van Gelder opende de middag en benadrukte tijdens de aftrap het belang van een groene leefomgeving en dat je dat bereikt door samen te werken. Dit jaar gaat de gemeente Leeuwarden onder de noemer van Operatie Steenbreek aan de slag…

Lees meer Read More

Bewoners aan de Tearnserdyk schrikken van reclamezuilen

Donderdag hingen aan vier lantaarnpalen aan de Tearnserdyk ineens reclamezuilen. Meteen na de plaatsing ontvingen we als Dorpsbelang de eerste klachten en zijn we de volgende morgen zelf wezen kijken. In inderdaad het was geen kijk gelijk. Dit weekend hebben we de gemeente nog gevraagd of dit de feitelijke uitwerking was van het in 2015 vastgestelde reclamebeleid ‘Oog voor reclame’. Maar gelukkig kregen…

Lees meer Read More

Lantaarnpalen Goutum Noord worden LED

Is het u wel eens opgevallen dat alle straten in Goutum Noord een lantaarnpaal hebben die qua vorm gelijk is, maar per straat een verschillende karakteristieke gekleurde bollamp hebben? Omdat deze lampen niet meer te krijgen zijn, worden in 2018 alle lantaarnpalen vervangen en krijgen deze een armatuur met LED verlichting. Dit bericht kregen we vandaag te horen van de gemeente. Dit past…

Lees meer Read More

Crowdfunding geslaagd! Projectuitvoering kan starten

Dankzij de steun van velen is de campagne-actie geslaagd. In een maand tijd is het ons allen gelukt om bijna € 10.000 in te zamelen voor twee mooie projecten van Dorpsbelang. Ook is er hulp aangeboden vanuit het dorp om met ons het watertappunt te plaatsen. Het resultaat van de actie is boven onze verwachting. Hier mogen we met z’n allen…

Lees meer Read More

NOG 3 DAGEN TE GAAN

Met de laatste donaties van dorpsgenoten, Dorpshuis Ien en Mien, Bodyshape Goutum en ReSeth Personal Trainers hebben we 86% van het doelbedrag bereikt. De teller staat op € 8.315! Doneren kan nog 3 dagen, tot 1 februari. Nog € 1.300 te gaan en dan gaan we met de inzet van velen het project realiseren. Een dorpsgenoot heeft zijn expertise aangeboden om het watertappunt…

Lees meer Read More

Energy Battle Goutum

  Samen het dorp energie neutraal maken via een Energy Battle (voor alle inwoners van Goutum) Energiek Goutum streeft ernaar om een energieneutraal dorp te krijgen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Energy Battle Friesland. Samen met 10 andere energie coöperaties uit de provincie Friesland organiseren wij een energiebesparingswedstrijd.  De afgelopen maanden is de slimme meter in het dorp…

Lees meer Read More

Brievenbus in de Tilbarten verdwijnt

Van de drie brievenbussen in Goutum gaat er per 17 februari één verdwijnen, die aan de Tilbarten. Ruim een kwart van het totaal aantal brievenbussen in Friesland wordt weggehaald. Momenteel staan er 833 brievenbussen in de provincie waarvan er 229 zullen verdwijnen. De bussen verdwijnen omdat ze niet genoeg gebruikt worden. Bij het verwijderen is rekening gehouden met de afstandseis in de postwet. Die stelt…

Lees meer Read More

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com