Wethouder trapt ‘Samen gaan we groener’ af

Donderdag 8 februari was Dorpsbelang te gast bij de Inspiratiemiddag ‘Samen gaan we groener’ in de Koperen Tuin. Wethouder Herwil van Gelder opende de middag en benadrukte tijdens de aftrap het belang van een groene leefomgeving en dat je dat bereikt door samen te werken. Dit jaar gaat de gemeente Leeuwarden onder de noemer van Operatie Steenbreek aan de slag…

Lees meer Read More

Bewoners aan de Tearnserdyk schrikken van reclamezuilen

Donderdag hingen aan vier lantaarnpalen aan de Tearnserdyk ineens reclamezuilen. Meteen na de plaatsing ontvingen we als Dorpsbelang de eerste klachten en zijn we de volgende morgen zelf wezen kijken. In inderdaad het was geen kijk gelijk. Dit weekend hebben we de gemeente nog gevraagd of dit de feitelijke uitwerking was van het in 2015 vastgestelde reclamebeleid ‘Oog voor reclame’. Maar gelukkig kregen…

Lees meer Read More

Lantaarnpalen Goutum Noord worden LED

Is het u wel eens opgevallen dat alle straten in Goutum Noord een lantaarnpaal hebben die qua vorm gelijk is, maar per straat een verschillende karakteristieke gekleurde bollamp hebben? Omdat deze lampen niet meer te krijgen zijn, worden in 2018 alle lantaarnpalen vervangen en krijgen deze een armatuur met LED verlichting. Dit bericht kregen we vandaag te horen van de gemeente. Dit past…

Lees meer Read More

Crowdfunding geslaagd! Projectuitvoering kan starten

Dankzij de steun van velen is de campagne-actie geslaagd. In een maand tijd is het ons allen gelukt om bijna € 10.000 in te zamelen voor twee mooie projecten van Dorpsbelang. Ook is er hulp aangeboden vanuit het dorp om met ons het watertappunt te plaatsen. Het resultaat van de actie is boven onze verwachting. Hier mogen we met z’n allen…

Lees meer Read More

NOG 3 DAGEN TE GAAN

Met de laatste donaties van dorpsgenoten, Dorpshuis Ien en Mien, Bodyshape Goutum en ReSeth Personal Trainers hebben we 86% van het doelbedrag bereikt. De teller staat op € 8.315! Doneren kan nog 3 dagen, tot 1 februari. Nog € 1.300 te gaan en dan gaan we met de inzet van velen het project realiseren. Een dorpsgenoot heeft zijn expertise aangeboden om het watertappunt…

Lees meer Read More

Energy Battle Goutum

  Samen het dorp energie neutraal maken via een Energy Battle (voor alle inwoners van Goutum) Energiek Goutum streeft ernaar om een energieneutraal dorp te krijgen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Energy Battle Friesland. Samen met 10 andere energie coöperaties uit de provincie Friesland organiseren wij een energiebesparingswedstrijd.  De afgelopen maanden is de slimme meter in het dorp…

Lees meer Read More

Brievenbus in de Tilbarten verdwijnt

Van de drie brievenbussen in Goutum gaat er per 17 februari één verdwijnen, die aan de Tilbarten. Ruim een kwart van het totaal aantal brievenbussen in Friesland wordt weggehaald. Momenteel staan er 833 brievenbussen in de provincie waarvan er 229 zullen verdwijnen. De bussen verdwijnen omdat ze niet genoeg gebruikt worden. Bij het verwijderen is rekening gehouden met de afstandseis in de postwet. Die stelt…

Lees meer Read More

Het dorpswapen van Goutum

Wist u dat Goutum een eigen dorpswapen heeft? Op de site van Heraldry of the world vindt je het wapen terug tussen duizenden wereldse andere. Wat is het? In de keel zie je drie zilveren drinkkannen. In de linker bovenhoek zie je een vrijkwartier van azuur, beladen met een zwaan van zilver, met om de hals een kroon van goud. De…

Lees meer Read More

Mienskipfonds blijft ook in 2018!

Ondanks de uitdaging van de gemeente om flink te moeten bezuinigen blijft ook het Mienskipfonds in 2018 bestaan. Heeft u een idee om de leefbaarheid en levendigheid in Goutum te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipfonds om een bijdrage vragen. Zie www.leeuwarden.nl/mienskipfonds. Maandelijks worden de aanvragen beoordeeld en gehonoreerd of (deels) afgewezen. Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn: De aangevraagde…

Lees meer Read More

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com