Op woensdag 21 maart 2018 vindt het raadgevend referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Bij het referendum stemt u ‘voor’ of ‘tegen’ op de vraag: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)?’ De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. De wettekst kunt u ook verkrijgen op het gemeentehuis.