Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum

Reguliere bijeenkomsten beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom.