Bestuur


Waarom zitten wij in het bestuur:

Een prettig omgeving om in te wonen en werken willen we toch allemaal? Voor mij is Goutum, met de eigen identiteit, hier het voorbeeld van. We zijn als bewoners zelf verantwoordelijkheid dit te behouden. Hier ligt mijn drive. Het samen inrichten van een prettige en veilige openbare ruimte is mijn motivaties mij actief in te zetten.
Hans de Vries, algemeen bestuurslid

Betrokken zijn bij je buurt en dorp vind ik belangrijk. Sinds vorig jaar ben ik algemeen lid van het bestuur Dorpsbelang en houd ik me bezig met allerlei zaken die in Goutum spelen. Samen met de andere bestuursleden zet ik mij graag in voor een mooie en veilige leefomgeving van ons dorp.
Nynke Broekens, algemeen bestuurslid

Sinds anderhalf jaar ben ik actief binnen Dorpsbelang. Als nieuwe inwoner van Goutum-Súd is dit voor mij een mooie kans het dorp te leren kennen en iets voor het dorp te kunnen betekenen. Het betrekken van de nieuwe dorpsbewoners, in het bijzonder de bewoners van Goutum-Súd, zie ik als een uitdaging.
Pieter Postma, algemeen bestuurslid

Ik woon sinds 1997 in Goutum en met heel veel plezier. Sinds 2014 ben ik bestuurslid van Dorpsbelang en houd ik mij hoofdzakelijk bezig met de financiële zaken. Eén keer per jaar, tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang, legt het bestuur verantwoording af over de besteding van middelen. – Johan Betten, penningmeester