Bestuur

Zonder foto:

Johan Betten – Penningmeester

Pieter Postma – Algemene zaken


Waarom zitten wij in het bestuur:

Een prettig omgeving om in te wonen en werken willen we toch allemaal? Voor mij is Goutum, met de eigen identiteit, hier het voorbeeld van. We zijn als bewoners zelf verantwoordelijkheid dit te behouden. Hier ligt mijn drive. Het samen inrichten van een prettige en veilige openbare ruimte is mijn motivaties mij actief in te zetten.
Hans de Vries, algemeen bestuurslid

 

Naar volle tevredenheid woon ik al bijna 20 jaar in Goutum Noord. Het is leuk om te weten wat er in ons dorp allemaal gebeurd. Daarom ben ik al geruime tijd actief in dorpsbelang Goutum als algemeen bestuurslid. Ik houd me bezig met diverse projecten en algemene zaken in en om ons dorp.
Jaap Zijlstra, algemeen bestuurslid

 

Betrokken zijn bij je buurt en dorp vind ik belangrijk. Sinds vorig jaar ben ik algemeen lid van het bestuur Dorpsbelang en houd ik me bezig met allerlei zaken die in Goutum spelen. Samen met de andere bestuursleden zet ik mij graag in voor een mooie en veilige leefomgeving van ons dorp.
Nynke Broekens, algemeen bestuurslid

 

Sinds anderhalf jaar ben ik actief binnen Dorpsbelang. Als nieuwe inwoner van Goutum-Súd is dit voor mij een mooie kans het dorp te leren kennen en iets voor het dorp te kunnen betekenen. Het betrekken van de nieuwe dorpsbewoners, in het bijzonder de bewoners van Goutum-Súd, zie ik als een uitdaging.
Pieter Postma, algemeen bestuurslid

 

Yn in doarp of stêd libbje jo net allinich. Dêr wêr’t it begrip ‘mienskip’ earder iets fanselssprekend hie, is it de ôfrûne decennia mear in opdracht wurden om aktyf oan te wurkjen. Doarpsbelang wurket op ferskate wizen oan leefberens en úterlike ferbeteringen yn Goutum. Ik fyn it in útdaging om dat sa goed as mooglik foar it doarp te dwaan en meitsje diel út fan de redaksje fan doarpskrante Diggelfjoer.
– Jelle Brandsma, algemeen bestuurslid, redactie Diggelfjoer

 

Sûnt 1982 wenje myn man en ik oan it Heechhiem, yndertiid in nije buert yn Goutum. Us beide dochters binne hjir grut wurden. Omt ik my graach oeral mei bemuoie wol, bin ik yn it Doarpsbelang sitten gien. As bern bin ik út Ingelân wei yn Fryslân kaam te wenjen. Graach oant sjen.
– Nora Pratley, secretaris

 

Ik woon sinds 1997 in Goutum en met heel veel plezier. Sinds 2014 ben ik bestuurslid van Dorpsbelang en houd ik mij hoofdzakelijk bezig met de financiële zaken. Eén keer per jaar, tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang, legt het bestuur verantwoording af over de besteding van middelen. – Johan Betten, penningmeester