Fijne feestdagen!

Dorpsbelang Goutum wenst iedereen uit ons prachtige dorp een fijne kerst.

Dorpsbelang Goutum zamelt meeste fietsen in voor ANWB Kinderfietsenplan

Dorpsbelang Goutum is de grote winnaar van de inzamelactie van het ANWB Kinderfietsenplan. Er werden maar liefst 104 fietsen ingezameld. Namens de initiatiefnemers overhandigde Raynaud Ritsma (de leadzanger van Vangrail) vanmiddag aan het Moeder-Kind-Huis Kien in Goutum de prijs (kaartjes voor dierentuin Aquazoo).  Dorpsbelang besloot de prijs te schenken aan dit mooie en belangrijke initiatief.   Afgelopen september werden zoveel mogelijk…

Lees meer Read More

Gezocht: testrijder

‘Samen duurzaam deelmobiliteit realiseren’ In veel dorpen zijn we voor onze bereikbaarheid en ons werk afhankelijk van een auto. Of soms zelfs twee. Juist daarom is er veel autobezit in Goutum en staan veel auto’s stil.  Namens Energiek Goutum willen we collectieve, duurzame oplossingen aanbieden voor ons dorp. Waarom een elektrische deelauto? Heel simpel: het biedt gemak, het is duurzaam…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (lc)

Een ‘inspiratiedag’ moet ideeën opleveren voor de ontwikkeling van het nieuwe buurtschap De Hem bij Leeuwarden. De dag wordt georganiseerd door projectbureau De Zuidlanden op 14 december. Het buurtschap komt ten zuiden van Goutum te liggen, tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk. Langs de Wergeasterdyk is er ruimte voor zogeheten ‘buitenplaatsen’: een vorm van anders wonen vergelijkbaar met bijvoorbeeld de…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (huis aan huis)

De openbare verlichting langs fietspaden in Wiarda wordt snel verbeterd en de Boksumerdyk wordt op termijn ook een verlichte fietsroute, beloven burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Beide plekken zijn door politiek jongerenorgaan Tienskip aangemerkt als donkere fietsplekken die betere verlichting verdienen. Verder zullen ,,langs de Langesân enkele masten verplaatst worden voor een gelijkmatiger verlichting’’, schrijven B en W.   (bron:…

Lees meer Read More

Energiek Goutum nodigt u uit voor het derde energieatelier!

Vandaag is het weer zover, het 3e energieatelier om te komen tot een uitvoeringsplan warmte voor ons mooie dorp! We mogen terug kijken op twee eerder gehouden energieateliers waarbij we mooie stappen hebben gemaakt. Met de input van de eerste avonden is een mooie basis gelegd om onder begeleiding van RHDHV in het derde energieatelier te kijken of we voldoende inzicht kunnen krijgen…

Lees meer Read More

De Omgevingsvisie, een kans of bedreiging voor Goutum?

2028 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Wat typeert de gemeente Leeuwarden in 2028, welke koers gaan wij varen om daar te komenen waar moeten we mee stoppen? Deze vragen stonden centraal in een door de gemeente georganiseerde dialoogavond. Dorpsbelang was hierbij om mee te denken over de toekomst van de stad en de dorpen, maar vooral…

Lees meer Read More

Aanrijding bij Goutum Súd

Woensdag 16 oktober 2019 rond kwart over tien in de avond vond er een aanrijding plaats op de kruising Overijsselselaan met de Sudertrimdielsdyk. Voor het ongeval werden meerdere wagens van de brandweer gealarmeerd, omdat er mogelijk iemand bekneld zat. Toen de wagens ter plaatse kwamen bleek de hulp niet nodig. Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden…

Lees meer Read More

… vandaag in het nieuws (LC)

Leeuwarder Achmeapanden danken gasketels af Coöperatieve verzekeraar Achmea gaat de gasketels in haar Leeuwarder kantoren afdanken ten gunste van warm water uit de diepe ondergrond.