Agnes kerk

In 1986 fuseerden de toenmalige Hervormde gemeente te Goutum en die te Hempens/Teerns tot de Hervormde gemeente te Goutum cum annexis, die later een federatie aanging met de hiertoe opgerichte Gereformeerde kerk van Goutum.

Deze Samen op Weg-gemeente werd in 2004 omgedoopt tot de huidige Protestantse gemeente, die het gebied van de dorpen Goutum, Hempens/Teerns en de Leeuwarder stadswijken Zuiderburen en De Zuidlanden omvat.

Adresgegevens:

Buorren 23
9084 BB Goutum
http://goutum.protestantsekerk.net
voorzitter@agneskerkgoutum.nl