IKC Wiardaskoalle

IKC Wiarda

Kindcentrum Wiarda
Het Integraal Kindcentrum Wiarda in Goutum biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige, warme omgeving waar ze met plezier kunnen leren en spelen. Onderwijs en kinderopvang zijn helemaal op elkaar afgestemd. De combinatie van school en opvang zorgt ervoor dat de kinderen meer rust en stabiliteit ervaren, wat een gunstige invloed heeft op hun ontwikkeling. Voor ouders is het bovendien prettig om één aanspreekpunt te hebben.

Alle talenten ontwikkelen

IKC Wiarda staat voor groei en bloei van ieder kind. De ambities binnen deze veilige dorpse setting liggen hoog. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels plusklassen is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek. Ouders, het dorp en de verenigingen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken, zodat alle domeinen rondom het kind optimaal benut worden.

Adresgegevens:

Buorren 13
9084 BB Goutum
058 2883180
http://www.wiardaskoalle.nl/
info.wiardaskoalle@proloog.nl