U weet het allemaal wel: het oud papier wordt periodiek opgehaald door Omrin en vrijwilligers van de buurten en de verenigingen die de opbrengst hiervan verdelen. Deze opbrengst wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten van deze buurten en verenigingen; dit kan zijn buurtbarbecue, een nieuwjaarsbijeenkomst, activiteit voor het dorpsfeest, etc. etc. Letterlijk een mooie recycle-activiteit die de gemeenschapszin ten goede komt.

Wat niet iedereen weet, is dat de organisatie van het ophalen geregeld wordt door Jeanette Siderius en wat u zeker niet weet is dat ze heeft aangegeven dat ze, na meer dan 10 jaar, hiermee wil stoppen. Dorpsbelang zoekt dan ook een nieuwe vrijwilliger die deze activiteit wil overnemen.

Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Dorpsbelang. U kunt een mail versturen naar mail@goutum.info