over ons

Wij behartigen de belangen van de inwoners van Goutum

projecten

Dorpsbelang zet zich in voor een leefbaar Goutum.

verenigingen

In het dorp Goutum zitten veel voorzieningen.

nieuws

Voor het laatste nieuws kunt u hier terecht.

Over ons

Wij behartigen de 
belangen
 van de inwoners van Goutum

Dorpsbelang heeft zitting in het dorpenpanel, waarin alle Leeuwarder dorpen zitting hebben. Het dorpenpanel dient als spreekbuis naar de gemeenteambtenaren en -bestuurders.

Wordt lid van dorpsbelang Goutum

Onze projecten

Dorpsbelang zet zich in voor een leefbaar Goutum. Dit houdt in dat er projecten door ons en samen met de bewoners gedaan zijn. Heeft u ook een project waardoor Goutum beter leefbaar wordt neem dan gerust contact met ons op.

Goutum oant it wetter

Het realiseren van een vissteiger en het uitdiepen van de vaarroute naar het dorpshuis.

Openbaar watertappunt

Het bereikbaar maken van water op ons dorpsplein waardoor een beleving is van water en landschap.

Goutum regenklaar

Het regent vaker en harder in ons dorp en ons dorp kan dat niet aan. Daarom maken we Goutum regenklaar.

compostvat
actie

We scheiden het afval nog niet goed genoeg. Met deze actie kunt u zelf compost maken.

inwoners
0
woningen
0
bedrijven
0

In het dorp Goutum zitten veel bedrijven, voorzieningen en verenigingen. Hieronder een overzicht.

Het bestuur

In het bestuur zitten zeven leden van Dorpsbelang Goutum. Dit bestuur behartigt de belangen van de inwoners van Goutum.

Voorzitter

Johannes Osinga

Algemeen lid

Hanneke Bolt

Secretariaat

Nora Pratley

Algemene zaken & Redactielid Diggelfjoer

Nynke Broekens

Penningmeester

Johan Betten

Algemene zaken

Pieter Postma

Algemene zaken & Beheerszaken

Frans Boonstra

Algemeen lid & redactie Diggelfjoer

Ellie Poelstra

Het laatste nieuws

Hierbij worden de leden van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie/AlgemeneLedenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op DINSDAG 25 april 2023 Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien.De agenda voor deze vergadering is als volgt:1. Opening2. Conceptverslag van de vergadering van 12 april 20223. Verslag van […]
De Buorren (vanaf nummer 18) en de Tearnserdyk (tot aan de kruising De Pôlle-Oer de Feart) gaan we  opnieuw bestraten. Dit is nodig omdat het wegdek van de Tearnserdyk erg slecht is. Het wegdek van de Buorren is in redelijke staat, maar ook deze wordt aangepakt. […]
Dorpsbelang Goutum is vanaf april 2023 op zoek naareen penningmeester en een algemeen lid dit in verband met twee leden die aftreden De penningmeester beheert o.a. de baten en de kosten van het Dorpsbelang en zorgt dat ditgoed gedocumenteerd wordt. De facturen worden jaarlijks opgemaakt door […]

contact informatie

schrijf ons of neem contact op via sociale media