Vindt u een goede natuureducatie voor alle kinderen in het basisonderwijs ook zo belangrijk?

Ondersteun dan onze actie om vanaf dit jaar een water- en natuureducatieprogramma langjarig te bieden aan alle kinderen van de Wiardaskoalle in Goutum. We starten in mei’18. In het eerste jaar (2018) gaan we dit vieren door een vrij toegankelijk watertappunt te plaatsen bij de school.

Wat willen we bereiken?
Dat kinderen op een enthousiasmerende wijze kennis opdoen, en daarmee misschien ook wel die van u, over het belang van een veilig en gezond watersysteem. Tijdens de ‘Week van ons water’ (in mei’18) bieden we een 3-daags-lesprogramma (verzorgd door Wetsus) aan, aan alle kinderen van groep 7 en 8 van de Wiardaskoalle. In de daaropvolgende jaren willen we dit herhalen voor de nieuwe groep 7. Bij de start willen we in de nabijheid van de school, in samenwerking met de ideële stichting Join-the-pipe, een watertappunt realiseren waar kinderen en ouders altijd veilig drinkwater kunnen ‘tappen’ voor tijdens het spelen en wachten.

Waarom dit project?
Dit project komt er niet zomaar. Zowel het educatieproject als de realisatie van het watertappunt is benoemd als wens in het door het dorp opgestelde Water- en Landschapsplan Dorpskern Goutum. Dit plan is eind 2016 op initiatief van Dorpsbelang Goutum met de Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân opgesteld. De realisatie van een vis- en aanlegsteiger was het eerste project. Nu dus dit. Het Water- en Landschapsplan moet er toe leiden dat:
… de bereikbaarheid van het dorpsplein over het water verbeterd
… in de dorpskern een mooi, gezond en ecologisch aantrekkelijk ontstaat
… de positieve beleving van water en landschap wordt vergroot en versterkt.

Met deze twee willen we bereiken dat kinderen meer bewust worden van de goede kwaliteit van ons water. Flessenwater drinken is in Nederland bijvoorbeeld aantoonbaar niet gezonder! Daarnaast willen we bereiken dat alle kinderen in Goutum leren over hoe ons watersysteem veilig en gezond blijft. Onderdeel van het programma is een bezoek aan een drinkwaterstation of afvalwaterzuivering.

Crowdfunding
De crowdfundingactie start 1 januari en duurt tot 31 januari. We vragen inwoners en bedrijven in en om Goutum het project te steunen door kleine of een wat grotere bijdrage te doen. Met acties, zowel online als offline, proberen we zoveel mogelijk giften te ontvangen. Als er genoeg geld is ingezameld (min. 80% van het eindbedrag) start de projectuitvoering.

 

Uitvoering
Dorpsbelang Goutum is de uitvoerende organisatie. Namens Dorpsbelang is Hans de Vries projectleider, met ondersteuning van Ate van der Meer (crowdfunding) en Nynke Broekens (educatie). Het watertappunt wordt in mei’18 (feestelijk) in gebruik genomen, tijdens de Week van ons Water. Het educatieprogramma wordt in dezelfde periode aangeboden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de projectleider Hans de Vries. Zijn telefoonnummer is 06-52051319. Er is ook een projectplan geschreven. Deze is op te vragen. Aangehaakte vrijwilligers zijn Nynke Broekens (educatie) en Ate van der Meer (communicatie)

Samenwerking met Join-the-pipe
Join-the-pipe is het eerste sociale netwerk van kraanwaterdrinkers met als droom, het bouwen van de langste waterleiding om zo iedereen, overal ter wereld, van schoon drinkwater te voorzien. Join the Pipe promoot het drinken van kraanwater met als doel een eerlijke verdeling van drinkwater en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen te gaan. Met de plaatsing van watertappunten en met donaties financiert het schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden. Voor elk geplaatst tappunt, plaatst de stichting minimaal één in een ontwikkelingsland (www.join-the-pipe.org)

Bent u net zo enthousiast geworden als wij al zijn. Helpt u ons dan mee om dit initiatief tot een succes te maken!