De Vereniging voor dorpsbelangen Goutum (kortweg Dorpsbelang) behartigt de belangen van de inwoners van Goutum naar de gemeente en vice versa. Dorpsbelang heeft zitting in het dorpenpanel, waarin alle Leeuwarder dorpen zitting hebben. Het dorpenpanel dient als spreekbuis naar de gemeenteambtenaren en -bestuurders.

Bijeenkomsten
Dorpsbelang vergadert elke 5 á 6 weken, in dorpshuis Ien & Mien. Voorafgaand aan de vergadering is het mogelijk voor bewoners van Goutum om informatie te krijgen over zaken die in Goutum spelen. Ook kunnen bewoners gebruik maken van het inloopspreekuur en zich hier uitspreken over gebeurtenissen in Goutum, of plannen naar voren brengen. Ook wordt het op prijs gesteld dat u meedenkt over de toekomst van ons dorp en uw visie tijdens een vergadering meedeelt.

Ledenvergadering
Elk jaar houdt Dorpsbelang een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt er o.a. verslag gedaan van de financiën door de penningmeester. Als betrokken inwoner van Goutum mag u de ledenvergadering dus niet missen.