Goutum ligt in de waterprovincie Friesland en valt onder de gemeente Leeuwarden.

In de loop van de tijd is Goutum en Goutum Sud geleidelijk veranderd van een agrarisch dorp tot een flink forensendorp met ca. 3275 inwoners. Een dorp weliswaar onder de rook van de stad Leeuwarden, maar ook een woongemeenschap die nog steeds een groot aantal kenmerken heeft van een echt Fries dorp. Zo heeft Goutum niet alleen een historische kern met de terp, de kerk met aanpalend het kaats-/korfbalveld en de (multifunctionele) ijsbaan, maar ook met een bloeiend verenigingsleven, een eigen basisschool, een dorpshuis, een jaarlijks dorpsfeest, Sinterklaas intocht en oud papier inzameling etc.

In Goutum en Goutum Sud kent men elkaar nog als dorpsgenoot. Het zijn die kwaliteiten die mede het aantrekkelijke woon- en leefklimaat in ons dorp bepalen. Het wonen onder de rook van de stad in een landelijke omgeving in die deels historische, deels nieuwe, groene omgeving beschouwen de Goutumers als belangrijk. Die kwaliteiten bepalen de identiteit van het dorp Goutum, een dorp waar het goed toeven is. Het behoud van die identiteit in een veranderende omgeving is een belangrijke doelstelling van de Vereniging Dorpsbelang Goutum.