Bent u al lid?

Waar staan we voor?

De vereniging voor Dorpsbelang Goutum werkt aan het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Goutum. Hiervoor staan we in nauw contact met de gemeente Leeuwarden en aanverwante instanties. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten met en voor bewoners van Goutum.

Wij zijn wij?

Dorpsbelang bestaat uit circa 7 bestuursleden die regelmatig samenkomen in ons dorpshuis Ien en Mien. Elke vergadering word voorafgegaan door een ‘inloopkwartier’, waar bewoners de mogelijkheid hebben in te spreken. De vergaderdata vindt u op onze website.

Hoe wordt u lid?

Het merendeel van alle huishoudens in Goutum is lid van Dorpsbelang, circa 90%! Hier zijn we bijzonder trots op. Met deze steun kunnen wij positieve invloed uitoefenen op alle ontwikkelingen omtrent ons dorp Goutum. Met uw lidmaatschap bent u goed geïnformeerd: voor €15,- per jaar ontvangt u tevens 10 keer per jaar de dorpskrant Diggelfjoer.

Vul het contactformulier in als u lid wil worden.