18-09-2017

Feestelijke Opening Vis- en Aanlegsteiger Goutum

Dorpsbelang Goutum en IJsclub Goutum hebben afgelopen vrijdag (dd. 15 september) onder grote belangstelling een vis- en aanlegsteiger in gebruik genomen. De steiger is geplaatst midden in het dorp, tegen de ijsbaan en het dorpsplein. Twee vrijwilligers van de ijsclub, Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra, hebben hard gewerkt om de steiger op tijd klaar te krijgen. Hiermee is het eerste project afgerond dat genoemd staat in het in april door Dorpsbelang gepresenteerde Water- en Landschapsplan ‘Goutum oan it wetter’.

De middag begon met een ‘visles’ voor alle kinderen van groep 8 van de Wiardaskoalle. De visles werd verzorgd door Hengelsportvereniging Leeuwarden. De kinderen leerden hoe je een vis moest onthaken, maar ook hoe je je eigen vistuigje maakt. Dorpsbelang had voor alle kinderen een hengel geregeld en toen kon het echte vissen beginnen.

En gevist werd er! Vele kinderen haalden wel één of meerdere vissen boven en met hun gekregen gereedschap was het haakje snel verwijderd.

Veel ouders en dorpsgenoten kwamen ondertussen een kijkje nemen. Vrijwilligers van ons Dorpshuis Ien en Mien (Durkje en Wolter) voorzagen de aanwezigen van koffie en ranja. Onder het toeziend oog van vele vissende kinderen meerde wethouder Friso Douwstra en Johannes Osinga als eerste af aan de steiger. Eénmaal voet aan wal heette Johannes alle aanwezigen welkom. Met trots vertelde hij over hoe dit alles tot stand is gekomen. Voor Dorpsbelang is dit het eerste project dat helemaal zelf is ontwikkeld en uitgevoerd, en dit smaakt naar meer! Het bevaarbaar maken van de verbinding met de Wirdumervaart is de volgende uitdaging. Hiervoor moet er eerst gebaggerd worden. Johannes en wethouder Friso Douwstra maakten de afspraak om hier samen werk van te maken. Friso gaf aan dat de gemeente graag faciliterend wil zijn naar wijken en dorpen van Leeuwarden. Het leveren van kennis en expertise, en soms ook geld, aan projecten die van onderop worden ontwikkeld is een rol die de gemeente goed past. Alle aanwezigen, en zeker ook alle kinderen, bedankt voor jullie komst!

Foto’s van Jacob van Essen (uitgelichte foto) en Alice Boonstra (foto’s in het
tekstbericht)


03-09-2017

Goutum neemt vis- en aanlegsteiger 15 sept. in gebruik

De afgelopen weken is door Loonbedrijf Bergsma uit Teerns en de vrijwilligers Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra hard gewerkt aan de realisatie van een vis- en aanlegsteiger in Goutum. De steiger is geplaatst langs de ijsbaan in Goutum en is het eerste gerealiseerde project wat genoemd staat in het onlangs door Dorpsbelang gepresenteerde Water- en Landschapsplan. Op vrijdagmiddag 15 september gaan we de steiger na schooltijd (14.15 uur) feestelijk in gebruik nemen. Dorpsbelang Goutum en de IJsvereniging Goutum nodigen alle Goutumers van harte uit om dit heugelijke feit met ons te vieren. Groep 8 van de Wiardaskoalle krijgt hierin een belangrijke taak! Ook wethouder Friso Douwstra heeft aangegeven graag te willen komen. Hoe? Dat zult u gaan meemaken.


18-04-2017

Animatie Goutum oan it wetter

https://youtu.be/D7GlB5_TqdQ