Gedeputeerde mw. Sietske Poepjes van de provinsje Fryslân en wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden legden vrijdag 23 juni een symbolische eerste steen als start van de restauratiewerkzaamheden van de W.C. de Groot boerderij in Goutum: het nieuwe onderkomen van het Fries Landbouwmuseum.
Vorig jaar zomer maakten gemeente en provincie bekend dat ze de plannen voor de verhuizing van het museum van Earnewâld naar Goutum van harte ondersteunden. Voor de restauratie en herbouw van de boerderij ontving de eigenaar van de boerderij  ‘Stichting Alde Fryske Pleatsen’,  € 200.000,- van de provincie uit de subsidieregeling monumenten 2015.
De gemeente Leeuwarden droeg de boerderij voor een symbolisch bedrag van € 1,00 over de stichting, die op haar beurt de boerderij  onder gunstige voorwaarden gaat verhuren aan het museum. De gemeente zorgt verder voor de aanleg van de toegangsweg en parkeermogelijkheden.
Het was daarna aan het museum om de resterende financiën te werven. Dat is inmiddels geslaagd: naast de financiering voor de boerderij wist het museum bij een twintigtal fondsen geld te verkrijgen. Het nieuwe Landbouwmuseum opent naar verwachting in mei 2018 haar deuren.

(bron: Huis aan Huis)