Het kan de nieuwe plek voor FVC worden. Het voorstel van burgemeester en wethouders moet nog door de gemeenteraad worden bevestigd, vermoedelijk na de zomer.

Het gemeentebestuur worstelt al jaren met de afweging. Eerst werden voetbalclubs Blauw Wit en FVC vanaf andere plekken in de stad naar Wiarda gehaald. Inmiddels barsten ze uit hun jas en zijn er te weinig uitbreidingsmogelijkheden. Er zouden in 2019 voor 3,8 miljoen euro nog drie nieuwe velden aangelegd kunnen worden, ten koste van de woningbouw in dit gebied. Maar ook dit zou onvoldoende zijn, leren de berekeningen. Het Pim Mulierinstituut acht nog veel meer nieuwe velden nodig: dit past niet in Wiarda.

B. en w. voltooien hier daarom liever de derde fase van woonwijk Wiarda (tachtig huizen). Nieuwe sportvelden plaatsen ze in het gebied ten westen van de Overijsselselaan. Een van de twee clubs zal dan moeten verhuizen. ,,Het ligt voor de hand dat dit FVC zal zijn’’, zegt wethouder Andries Ekhart, die contact houdt met de clubbesturen.

De locatie van de nieuwe sportvelden is ingetekend langs de huidige Hendrik Algraweg, nabij de boerderij die straks het Fries Landbouwmuseum zal huisvesten. Ook verrijst hier mogelijk een school. Zo’n functiecombinatie kan een voordeel zijn, bijvoorbeeld bij het parkeren, suggereert een ambtelijke studie. Vanwege de hoogspanningsleidingen is dit bovendien geen aantrekkelijke grond voor huizenbouw.

Iets verderop zullen op termijn wel veel woningen verrijzen, dus ook hier liggen kansen voor ledenaanwas bij de sportclubs. In een eerste fase is in het Goutumer Nieuwland ruimte voor vijf tot zes velden, met flinke uitbreidingsmogelijkheden op termijn. De kosten bedragen 5,9 miljoen euro.

Deze zomer worden nog twee grasvelden op Wiarda verbouwd tot kunstgras, zodat hier vaker op gespeeld kan worden

(bron en foto: lc.nl)