Gisteren is Loonbedrijf Bergsma uit Teerns begonnen met de plaatsing 130 meter een nieuwe walbeschoeiing langs een groot deel van de ijsbaan. De oude walbeschoeiing was duidelijk aan vervanging toe en langs een ander deel kalfde de grond steeds verder af. Dorpsbelang Goutum, de IJsvereniging Goutum en de gemeente Leeuwarden hebben in goed overleg dit werk versneld in uitvoering kunnen brengen. Wat meegeholpen heeft is dat twee leden van de ijsvereniging, Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra, hebben toegezegd actief mee te helpen. Hierdoor konden we de noodzakelijke walbeschoeiing over een grotere afstand vervangen, namelijk vanaf de achterzijde van de school tot aan de ‘grote’ speeltuin. Dit project legt de basis voor de uitvoering van het eerste project wat is benoemd in het Water- en Landschapsplan Goutum, namelijk de realisatie van de vis- en aanlegsteiger. Als de walbeschoeiing klaar is, start we met de uitvoering hiervan.