Op vrijdag 29 september organiseert de Oudervereniging IKC Wiarda (Wiardaskoalle) haar jaarlijkse wandeltocht. Alle kinderen uit Goutum zijn van harte uitgenodigd om aan deze tocht deel te nemen. Ook kinderen die naar één van de basisscholen in Techum gaan zijn welkom! De wandelafstanden zijn 5 of 10 km. Opgave kan via de school op vr. 22/9 of ma. 25/9 om 8.10 uur (€ 3 voor de medaille). Wil u kind graag mee doen, maar zit hij of zij niet op de Wiardaskoalle, lever dan een briefje in met ‘naam’, ‘groep’ en ‘afstand’ bij Franciska Zijlstra, ‘t Blauwe Slot 41 te Goutum. Je kunt je ook opgeven op de middag van de wandeltocht zelf. De wandeltocht start om 16.30 uur bij IKC Wiarda. Kinderen t/m groep 6 wandelen onder begeleiding. Hier dienen ouders zelf voor te zorgen. Na de wandeling verplicht afmelden!