De strooiroutes in Goutum Súd zijn vanaf dit jaar uitgebreid. Ook is de strooiroute langs de voetbalvelden doorgetrokken tot in Wiarda. Voor de fietsers worden alleen de hoofdfietsroutes gestrooid. Het Langpaad (tussen Goutum Dorp en Goutum Noord) en de Lykwei (tussen Goutum Súd en Goutum Dorp) zijn niet aangeduid als hoofdfietsroute en worden dus ook niet gestrooid. Meer informatie: https://www.leeuwarden.nl/nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/gladheidbestrijding