Ook dit jaar is er in Goutum weer de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Leerlingen van de Wiardaskoalle, maar vast ook kinderen van andere scholen, gaan weer door het dorp om kerstbomen in te zamelen. Per ingeleverde boom krijgt ieder kind een sinaasappel en een lot dat kans maakt op een waardebon. Ook de Wiardaskoalle krijgt € 0,50 per ingezamelde boom. Als uw boom is afgetuigd, leg deze dan aan de straat, zodat uw boom snel meegenomen kan worden.

Als uw boom niet opgehaald wordt, dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt uw boom op wo. 10 januari, voor 15 uur zelf naar school brengen
  2. U kunt uw boom naar de milieustraat brengen
  3. U kunt uw boom aanmelden als grof snoeiafval bij SYP van Omrin (0900-210 0215)