Gisteravond is in de gemeente gesproken over het al of niet toestaan van een woning in de groene strook aan de Tearnserdyk. Ook hadden aanwonenden en Dorpsbelang nog een laatste mogelijkheid om in te spreken op de plannen van de nieuwe eigenaar. De meningen zijn verdeeld. Binnenkort neemt de raad een besluit om bewoning toe te staan of niet.