Donderdag hingen aan vier lantaarnpalen aan de Tearnserdyk ineens reclamezuilen. Meteen na de plaatsing ontvingen we als Dorpsbelang de eerste klachten en zijn we de volgende morgen zelf wezen kijken. In inderdaad het was geen kijk gelijk. Dit weekend hebben we de gemeente nog gevraagd of dit de feitelijke uitwerking was van het in 2015 vastgestelde reclamebeleid ‘Oog voor reclame’. Maar gelukkig kregen we vandaag al bericht dat het ingehuurde bedrijf de reclamezuilen hier volgens dit beleid niet had mogen ophangen. Ons is toegezegd dat de zuilen deze week weer worden verwijderd.