Op  6 februari jl. heeft B&W van de Gemeente Leeuwarden op advies van Commissie Naamgeving besloten de benaming van het fietspad Tsjomme Wiardapaad (van De Kûle tot aan de Jonkersleane) te wijzigen naar Legedyk, dezelfde naam als ook het pad tot aan het Van Harinxmakanaal. Gelukkig blijft de naam Tsjomme Wiardapaad verbonden aan Goutum. Het voetpad langs De Haven, door de Heemtuin, tot aan de Tearnserdyk krijgt deze naam. Binnenkort kunt u nieuwe naambordjes verwachten.

Wist u dat Goutum aan de oevers van de vroegere Middelzee heeft gelegen? Of het fietspad wat nu Legedyk is gaan heten echt een oude zomerdijk is geweest van de Middelzee is ons niet bekend, maar is zeker de moeite waard om eens uit te zoeken. Als u hier meer over weet, horen wij het natuurlijk ook graag.