Middelsee, de nieuwe stadsuitbreiding ten zuiden van de huidige Hendrik Algraweg krijgt een stads aanzien. Dit in tegenstelling tot de buurtschappen in De Zuidlanden. In 2030 moet de nieuwe wijk zo’n 2.800 woningen tellen. In 2020 gaat de bouw naar verwachting van start. Dit jaar begint het bouwrijp maken. Het hart van Middelsee wordt een nieuwe vaart die het Alddjip, die nu door de wijk Techum loopt, verbindt met het Van Harinxmakanaal. Het Fries Landbouwmuseum wordt één van de blikvangers in de wijk. In mei opent het museum de deuren. Ook FVC krijgt hier waarschijnlijk een plek.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Belangrijke contactgegevens:

Dorpsbelang Goutum:
mail@goutum.info

Klachtenlijn Gemeente Leeuwarden:
14058

Wijkagent:
Marieke Zweers, 0900-8844
contact online

Agenda