De cantorij zingt elke derde zondag van de maand in de Agneskerk (behalve in de maanden juni, juli en augustus). De cantorij is naarstig op zoek naar nieuwe leden, want het voortbestaan wordt serieus bedreigd door een regelmatige onderbezetting. Kunt u zingen en lijkt het u leuk om op dinsdagavond een uur vrij te maken voor de repetitie, neem dan gerust contact op met onze dorpsgenoot Ruurd Rijpstra (T: 058-2883549). Hij kan u veel meer vertellen over dit mooie koor.