Dorpsbelang Goutum bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor ons mooie dorp. Mede dankzij al jullie hulp hebben we een rijk verenigingsleven, hebben we een prachtig en toegankelijk Dorpshuis, maar zijn we ook in staat geweest om mooie evenementen te organiseren. Als we bedenken hoeveel vrijwilligers het afgelopen jaar al hebben meegedaan met Het Heilige Hert van Cambuur, dan weten we dat zo’n theatervoorstelling anders niet mogelijk was geweest. Vrijwilligerswerk zit hem ook in kleine dingen. Een buurtcomit√© die stilstaat bij het al het lief en leed in de straat en jaarlijks een bbq en/of kerstborrel organiseert. Iedereen heel hartelijk dank voor al het zichtbare en onzichtbare werk wat is verricht.