De houten bloembakken op De Buorren en de Tearnserdyk zijn vervangen door mooie kunststof exemplaren. Drie jaar geleden is een pakket aan maatregelen genomen om de snelheid en het sluipverkeer hier te beperken. Toen is de afspraak gemaakt dat Dorpsbelang gedurende drie jaar een proef zou doen met bloembakken. Voor Dorpsbelang is de proef geslaagd. De bloembakken dragen zeker bij aan het doel wat we hiermee hadden. Destijds is de afspraak gemaakt dat de gemeente, in overleg met Dorpsbelang, met een definitieve oplossing zou komen. Dat zijn nu deze mooie antraciet grijze bakken geworden. Dorpsgenoot Erik Beekman is weer gevraagd de bloembakken te gaan beplanten en onderhouden.