De gemeente is van plan zeer binnenkort te beginnen met het uitdiepen van de waterweg die ligt achter De Pleats, Oer de Feart en De Tolve en eindigt bij het toegangsbruggetje naar de ijsbaan. Tegelijk wordt de beschoeiing gedeeltelijk vervangen en de oever aangepast. De waterweg wordt waar nodig uitgediept tot 1,20 meter. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit, de waterafvoer en de recreatieve mogelijkheden. Op bijgevoegd kaartje ziet u waar de gemeente dit gaat doen. Het baggeren van deze ‘opvaart’ is één van de projecten die genoemd staat in het in 2016 opgestelde Water- en Landschapsplan Goutum. Hiermee is de vis- en aanlegsteiger ook te gebruiken voor het aanleggen van bootjes.

Duur

De werkzaamheden nemen circa 4 tot 6 weken in beslag. Voetgangers en fietsers die gebruik maken van het Langpaad kunnen hier plaatselijk hinder van ondervinden.

Overlast

Waar wordt gewerkt, is enige (geluids)overlast onvermijdelijk. De aannemer gaat natuurlijk zijn uiterste best doen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken, maar vraagt wel om ons begrip wanneer zij daar onverhoopt niet volledig in slagen.

Vervolg

Er liggen nog plannen om de watergang, die nu loopt tot achter de Wiardaskoalle, door te trekken tot aan de Wergeasterdyk, en van hieruit een verbinding te leggen tot aan de watergang achter De Kûle. Door deze verbinding te maken verwachten de gemeenten, het waterschap en Dorpsbelang meer doorstroming te krijgen wat een positief effect heeft op de waterkwaliteit rondom de ijsbaan en de speeltuin. Het waterschap ziet graag dat dit plan dit jaar nog wordt uitgevoerd.