2028 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Wat typeert de gemeente Leeuwarden in 2028, welke koers gaan wij varen om daar te komen
en waar moeten we mee stoppen? Deze vragen stonden centraal in een door de gemeente georganiseerde dialoogavond. Dorpsbelang was hierbij om mee te denken over de toekomst van de stad en de dorpen, maar vooral ook om ons een beeld te vormen wat wij als dorp hieraan kunnen bijdragen. Uiteindelijk moet dit alles in 2020 leiden tot een omgevingsvisie en omgevingsplan. Dit wordt een belangrijk plandocumenten waar wij als dorp, maar ook onze inwoners, mee van doen krijgen. Dit heeft ook alles te maken met de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Op de avond is over veel gesproken, maar vooral ook over de ontwikkelingen die we zien in onze samenleving. Hoe zorgen we in 2028 voor een goede en gezonde levenskwaliteit voor alle inwoners, maar ook over hoe wij reageren op de onafwendbare vergrijzing. Over woningtypes (hoe zorg je er voor dat Goutum een dorp blijft voor jong en oud) en welke voorzieningen zijn nodig? Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen mee blijft doen in een veranderende digitale wereld? De kernvraag was: hoe wordt Leeuwarden in 2028 een gemeente waarin brede welvaart voor alle inwoners bereikbaar is en hoe richten wij onze leefomgeving daarop in? Veel aanwezigen hadden wel ideeën bij hoe de samenleving er uit zou moeten zien, maar de aanwezigen werden vooral uitgedaagd met de vraag: ‘wat moet hiervoor gebeuren om dit te bereiken’ en ‘wat kan je zelf aan bijdragen’. Kortom, erg inspirerend. Zou het Goutum kansen bieden als wij een eigen Dorpsvisie opstellen en deze laten aansluiten op de omgevingsvisie van de gemeente? Zodat we echt voor kansen gaan en mogelijke bedreigingen kunnen afwenden.