Na jaren hierover in gesprek te zijn geweest is het Dorpsbelang gelukt om het fietspad aan de Zuidzijde van de Van Harinxmabrug verlicht te krijgen. Komend vanaf de stad was het altijd aardedonker als eenmaal het kanaal was overgestoken. Vanaf vandaag brandt de verlichting en kon deze foto worden gemaakt. We hebben begrepen dat ook verlichting wordt bijgeplaatst op de Brédyk en het fietspad langs de Sudertrimdielsdyk. Voor alle fietsers uit Goutum en alle buurtschappen in De Zuidlanden, maar ook uit de omliggende dorpen is het veiliger geworden.