9 juni 2021 is er weer open podium bij de gemeente waar bewoners en andere belanghebbenden. Jullie kunnen dan inspreken tegen De Hem en de hounspolder. 
 
Wat is een open podium? U wordt als inwoner van de gemeente meer betrokken bij de politiek. De raad wil samen met u problemen aanpakken. De gemeenteraad wil initiatieven ondersteunen en de politiek met inwoners van de gemeente Leeuwarden verbinden.
 
Wilt u deze avond inspreken? Ga dan naar onderstaande website voor meer informatie: