De strijd is nog niet gestreden!!

  • We vragen uw hulp om druk uit te oefenen op de Gemeenteraad om TEGEN de bouw van De Hem te stemmen.
  • Op 7 juli a.s. is de besluitvorming.
  • Het verzoek is om de fracties te mailen met het dringende verzoek De Hem niet te bouwen en de weidevogelpolder De Houn te behouden!!!
  • Via deze link https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Leeuwarden/da5a0964-fda2-4433-a39d-488998581f9e vindt u de emailadressen van de fracties!


   Twijfel niet, gewoon doen