BabyPLEED redt wol van de vuilnisbelt en/of verscheping naar China.
Zo ook de wol van de kudde schapen die al sinds jaar en dag in
Goutum tussen Jonkersleane en Langpaad graast. Meneer van het
Woud heeft de vachten dit jaar geschonken aan BabyPLEED die er
met een wolwerkersgemeenschap van vrijwilligers babydekens van
maakt. Door de babydekens te schenken aan baby’s in onze directe
omgeving willen we aandacht vragen voor wol als een waardevol,
duurzaam en lokaal product dat niet zo maar weggegooid zou mogen
worden.
Wil je meedoen met ons project door te spinnen, haken, breien,
weven of vilten? Neem dan contact met ons op:
babypleed@gmail.com Je kunt ons ook vinden op Instagram.
Van september tot en met december komen we twee keer per
maand samen in Wijkcentrum Aldlân. Zo inspireren we elkaar en
delen kennis en kunde rond wol verwerking. Je bent van harte
welkom om mee te doen!