Beste mensen die de Hounspolder een warm hart toedragen,

We roepen u dringend op om een zienswijze in te sturen, zodat het de gemeenteraad duidelijk wordt hoeveel mensen de Hounspolder willen behouden als kuikenland voor grutto’s, kieviten, tureluurs, en als mooi gebied in Leeuwarden.

Voor degenen die niet weet waar het over gaat, nog even de update:

Hoe staat het met de Hounspolder? Twee november is het ontwerpbestemmingsplan De Hem openbaar gemaakt door gemeente Leeuwarden. Zie bijlage of links:

https://Leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO008006025BP00-OW01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0080.06025BP00-OW01

Wat is tot nu toe bereikt? Veel Leeuwarders, veel Friezen weten van het bestaan van Weidevogelparadijs Hounspolder, met zijn molen en in het voorjaar zijn nestelende grutto’s, kievieten en tureluurs. Dat is winst, laten we daar trots op zijn!

Helaas voldoet dit ontwerpbestemmingsplan opnieuw niet aan de voorwaarden om de Hounspolder te behouden als weidevogelbroedgebied, de buffer is lang niet conform de officiële verstoringsafstand voor weidevogels – 300 meter- . Dat kunt u via de links boven zien: op het kaartje. (De bufferzone is de meest rechtse groene zone, ten westen van de zwarte onderbroken streep) We werken aan een zienswijze als reactie op dit -voor weidevogels slechte!- ontwerpbestemmingsplan.

Oproep:

Dus, maak bezwaar. Dat kan via een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

Wat kunt u nog meer doen? Zegt het voort! Via sociale media, of Stuur een ingezonden brief naar ingezonden@lc.nl en kom naar de gemeenteraadsvergadering wanneer gestemd wordt over dit ontwerpbestemmingsplan. Dit zal in januari of februari zijn. En spreek daar liefst ook nog de raad toe. Daarvoor kunt zich t.z.t. aanmelden via griffie@leeuwarden.nl.

Bij voorbaat dank!

Hartelijke groeten,

namens Klimaatcoalitie Fryslân, Milieudefensie Leeuwarden en Vogelwacht Leeuwarden

Hieronder kunt u bijlages downloaden: