Grofvuil

Grofvuil is afval dat te groot is voor uw container, bijvoorbeeld kapotte meubels, hout, tapijt en hard
plastic. Dit kunt u altijd gratis naar de milieustraat brengen als u het gescheiden, per soort materiaal,
aanlevert.
Lukt het u niet om uw grofvuil of bouw- en sloopafval te scheiden? Dan kunt u dit twee keer per jaar
gratis wegbrengen naar de milieustraat. Na deze twee keer worden er kosten in rekening gebracht.
U kunt grofvuil ook twee keer gratis laten ophalen. (maximaal 1m3) Hiervoor zijn speciale ophaaldagen.

Tip

• Op omrin.nl/milieustraat staat welk materiaal u altijd gratis kunt brengen.
• Sorteer het afval thuis alvast. Zo kunt u het bij de milieustraat makkelijk in de juiste containers gooien.
• Grofvuil kunt ook vaker of op zelfgekozen dagen laten ophalen. U betaalt dan een bijdrage.