Vorig jaar heeft bewoonster Karin Boonstra in Goutum sud speeltoestellen georganiseerd ism IMF, het Postcodeloterij buurtfonds, het Old Burger Weeshuis en het Dorpsbelang Goutum voor een subsidie/bijdrage. Deze vier partijen hebben uiteindelijk mogelijk gemaakt dat het speeltoestel aangekocht kon worden en geplaatst werd aan Hoyteslân en de Meinteslân. Vanuit de gemeente Leeuwarden is er nog een wipwap en een kleine mandschommel geplaatst om er wat meer een kleine speeltuin van te maken. Nu kunnen de jongste kinderen vanuit de hele wijk Goutum-súd op een veilig speeltoestel spelen en plezier beleven.
Daarnaast zorgt dit speeltoestel voor meer cohesie in de wijk. Bij mooi weer komen kinderen, maar ook volwassenen, elkaar tegen bij dit speeltoestel en dat zorgt voor kennismaking en nodigt uit tot gesprek. Dit stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.