Wanneer, wat en waar
vanaf maandag 26 februari tot en 1 maart wordt het asfalt aan de Wergeasterdyk gezaagd en gefreesd. Dit houdt in dat een deel van het asfalt verwijderd wordt. Dit is nodig om de middenspanningskabel aan te kunnen leggen en de herinrichting van de Wergeasterdyk uit te kunnen voeren.
Tijdens deze werkzaamheden is de Wergeasterdyk vanaf nummer 35 tot de kruising met de Buorren en Goutumerdyk vanaf 26 februari tot en met 1 maart gestremd. Wilt u uw auto elders parkeren? Ter hoogte van de Emingaleane kan op één helft van de Wergeasterdyk geparkeerd worden. Buiten werktijden is de weg vrij voor aanwonenden. Tijdens werktijden is het beperkt mogelijk om met de auto uw oprit te bereiken. De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 4 maart is de Wergeasterdyk vanaf de kruising met De Nije Oanliz tot en met de kruising met de Buorren en de Goutumerdyk éénrichtingsverkeer. Dit zal tot het einde van de werkzaamheden worden aangehouden.
Om de bereikbaarheid te behouden wordt ‘’de bult grond’’ nabij de Wergeasterdyk 56 verwijderd. Vanaf maandag 26 februari zal de weg hier open zijn. Om sluipverkeer te voorkomen wordt een nieuwe stremming aangebracht ter hoogte van het crematorium. Het crematorium en aanwonenden ten zuiden van de stremming zijn bereikbaar via de Sudertrimdielsdyk.
Vanaf 12 maart tot half april legt Liander nieuwe elektriciteitskabels aan in de Wergeasterdyk. Dit doen we door een sleuf te graven op verschillende plekken naast de weg en het maken van een gestuurde boring. We proberen de overlast in de omgeving tot een minimum te beperken. Indien u een oprit heeft kunt u deze blijven gebruiken, deze graven we in delen open. Tijdens de werkzaamheden van de kabelaanleg zal de Wergeasterdyk halfbaans zijn.
Na de kabelaanleg wordt gestart met de herinrichting van de Wergeasterdyk. Om deze reden wordt de weg niet op alle delen gelijk hersteld. Voor de herinrichting zal de weg opnieuw open moeten. De herinrichting zal, naar verwachting, uiterlijk voor de kerst klaar zijn.
De werkzaamheden kunnen uitlopen in verband met onvoorziene omstandigheden.

Wat merkt u ervan
Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat uw straat of delen daarvan minder toegankelijk zijn. Dit communiceren we tijdig met borden. Het verkeer leiden we, wanneer nodig, om met bewegwijzering. Mogelijk ervaart u hinder van een wegafsluiting of omleiding en van vrachtwagens en ander materieel die ingezet worden om de werkzaamheden uit te voeren. We zijn ons ervan bewust dat het vervelend is als uw straat slecht bereikbaar is. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Op onderstaande afbeelding ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden.