Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum

Online

Reguliere bijeenkomsten beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom. Als er insprekers zijn dan graag contact opnemen met via ons contactformulier en richten naar het secretariaat.

Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum

Reguliere bijeenkomsten beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom.