Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum

Reguliere bijeenkomsten beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom.

Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum

Reguliere bijeenkomsten beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom.

Red de vogelparadijs Hounspolder

Provinciehuis Friesland Tweebaksmarkt 52, Leuwarden

Ben je TEGEN de bouw van DE HEM en VOOR het behoud van de weidevogelpolder De HOUN, Laat je STEM dan horen as woensdag 7 juli!! Waar? Bij het provinciehuis in Leeuwarden Hoe laat? 16.00 uur Dit i.s.m. Friese Milieudefensie, Klimaatcoalitie Fryslân en Molenstichting De Houn