Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum 2023

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum, Friesland, Nederland

De reguliere bijeenkomsten beginnen met een inloop om 19.45 uur

Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum 2023

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum, Friesland, Nederland

De reguliere bijeenkomsten beginnen met een inloop om 19.45 uur

Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum 2023 (ALV)

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum, Friesland, Nederland

Algemene ledenvergadering De agenda voor deze vergadering is als volgt:1. Opening2. Conceptverslag van de vergadering van 12 april 20223. Verslag van de activiteiten en financiën4. Verslag van de kascommissie5. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie6. Ontwikkelingen De Hem7. Bestuursverkiezing:Aftredend: Johan Betten (penningmeester) en Pieter Postma (algemeen lid),zij stellen zich niet herkiesbaar.Aftredend en herkiesbaar voor […]

Bijeenkomst Dorpsbelang Goutum 2023

Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a, Goutum, Friesland, Nederland

De reguliere bijeenkomsten beginnen met een inloop om 19.45 uur