02-11-2021

Dorpsbelang Goutum en IJsclub Goutum zijn samen een project gestart om een bruggetje te realiseren tussen de ijsbaan en de (grote) speeltuin. In 2020 waren de benodigde vergunningen al in orde en was de financiering al geregeld, maar de Corona vertraagde alles. Maar nu is toch eindelijk begonnen. Om het bruggetje te kunnen plaatsen moet er eerst nog 30 meter walbeschoeiing worden geplaatst. Hier zijn de vrijwilligers van de IJsclub afgelopen vrijdag voortvarend mee begonnen. Het bruggetje is nog in aanbouw. We verwachten deze begin volgend jaar te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen. Hiermee wordt het makkelijker om afwisselend te spelen in de speeltuin en op de ijsbaan. Ook ontstaat hiermee een tweede wandelroute tussen het dorpsplein en het Langpaad en kan het soms drukke Fjildpaad (langs het kaats- en korfbalveld) worden vermeden.