Wethouder Friso Douwstra en dorpenmanager Anja Reus hebben vanavond een bezoek gebracht aan het bestuur van Dorpsbelang Goutum. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en het dorp Goutum leren kennen. Friso Douwstra is na het vertrek van wethouder Thea Koster het bestuurlijk contact geworden voor ons als dorpsbelang. Hoe leer je als wethouder het dorp Goutum beter kennen dan hier op de fiets doorheen te kruizen. Namens het bestuur van Dorpsbelang waren mee: Johannes Osinga, Hans de Vries, Andries Idzerda, Jaap Zijlstra en Pieter Postma. De eerste ‘stop’ was bij de verkeerremmende bloembakken. Drie jaar geleden als proef geplaatst door Dorpsbelang. Na drie jaar stellen we vast dat de obstakels het verwachte effect hebben. Echter voor Dorpsbelang zijn de beheerkosten van deze bloembakken hoog. Graag zoeken we samen met de gemeente naar een meer definitieve oplossing. De route over de Lykwei bracht ons op de openbare verlichting die op plekken, en zeker op de Lykwei, voor verbetering vatbaar is. Toen we uiteindelijk in het ons altijd gezellige dorpshuis neerstreken merkten we pas hoe koud het eigenlijk was. Nog vele onderwerpen kwamen hier ter sprake. De conclusie was dat er in Goutum heel veel zaken goed geregeld zijn, maar dat er altijd nog genoeg wensen zijn en aandachtpunten waar we ook voor moeten blijven houden. Met de wethouder kwamen we tot de conclusie dat we samen staan voor de leefbaarheid in het dorp Goutum en dat we er samen willen zijn voor alle inwoners van Goutum. Volgende jaar doen we dit zeker eens weer. Wilt u ook kennismaken met wethouder Friso Douwstra? Dat kan, als u dinsdag 18 april ook komt naar de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang.