LET OP!

Inleveren kopij voor het aprilnummer tot 15 april 2017.

Dit kan via email: redactiediggelfjoer@goutum.info of via redactieadres: Brédyk 99 te Goutum.