Hierbij  wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie / Algemene Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op:

Dinsdag 18 april 2017

aanvang 20.00 in het dorpshuis Ien en Mien.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Verslag van de vergadering van 26 april 2016
  3. Verslag van de activiteiten en financiën
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Benoeming van een lid van de kascommissie
  6. Spreker Anne Venema over de polder bij de windmolen aan de Hounsdyk
  7. Spreker Hans de Vries over het Water- en landschapsplan
  8. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt voor de bestuursleden te herbenoemen: Johan Betten en Johannes Osinga. Tegenkandidaten kunnen zich tot twee uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het secretariaat
  9. Rondvraag
  10. Sluiting