De afgelopen weken is door Loonbedrijf Bergsma uit Teerns en de vrijwilligers Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra hard gewerkt aan de realisatie van een vis- en aanlegsteiger in Goutum. De steiger is geplaatst langs de ijsbaan in Goutum en is het eerste gerealiseerde project wat genoemd staat in het onlangs door Dorpsbelang gepresenteerde Water- en Landschapsplan. Op vrijdagmiddag 15 september gaan we de steiger na schooltijd (14.15 uur) feestelijk in gebruik nemen. Dorpsbelang Goutum en de IJsvereniging Goutum nodigen alle Goutumers van harte uit om dit heugelijke feit met ons te vieren. Groep 8 van de Wiardaskoalle krijgt hierin een belangrijke taak! Ook wethouder Friso Douwstra heeft aangegeven graag te willen komen. Hoe? Dat zult u gaan meemaken.