In samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum, staan er ook dit jaar weer in oktober een tweetal rode containers. Hier heeft u weer de gelegenheid om vrijkomend grof tuinafval aan te bieden.

Voor de inzameling worden op de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin containers op de toegangsweg naar het korfbalterrein neergezet:

  • Zaterdag 7 oktober 2017
  • Zaterdag 14 oktober 2017

Vrijwilligers van dorpsbelang Goutum zetten de containers ‘s morgens om 11.00 uur open en sluiten deze om 17.00 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende containers deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden. Hierop wordt door de vrijwilligers goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval daarnaast de hele week gratis naar de mileustraat brengen (Greunsweg 86, Leeuwarden of Oedsmawei 9, Grou).