Al een tijdje liep het Dorpsbelang rond met het idee om de rotonde aan de Tearnserdyk een make-over te geven. Al redelijk snel kwam het idee om ook op deze rotonde een kunstwerk te realiseren. Zo creëer je synergie bij de beide ingangsroutes van het dorp Goutum.

Sinds januari jl. zijn we met dit idee aan de slag gegaan. Dit doen we in goede samenwerking met Keunstwurk en de gemeente Leeuwarden. Sinds mei jl. is er een kunstcommissie die onder andere bestaat uit twee dorpsgenoten: Sylvia Hettinga en Marie Louise Scheffer. Deze dorpsgenoten zijn zelf beeldend kunstenaars en kunnen beroepsmatig advies geven over de keuze van het kunstwerk als ook de vormgeving daarvan. Daarbij wil Dorpsbelang dat het een project wordt met en voor de dorpsgenoten van Goutum.

Dit is een eerste nieuwsbericht over dit project. De bedoeling is dat de commissie de komende tijd informatie met u zal delen op de website, sociale media en Diggelfjoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nynke Broekens via nynkebroekens30@gmail.com.

U kunt in de toekomst al het nieuws over het project hier volgen.